Διαχείμανση σκάφους αναψυχής


Κατά τους χειμερινούς μήνες του χρόνου είναι δεδομένο ότι η χρήση των σκαφών αναψυχής μειώνεται αισθητά τόσο λόγω των, συνήθως, κακών και αντίξοων καιρικών συνθηκών όσο και λόγω της ιδιαιτερότητας των ελληνικών θαλασσών και ιδίως του Αρχιπελάγους. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα οι περισσότεροι πλοιοκτήτες αποφασίζουν να μεταφέρουν τα σκάφη τους στη ξηρά έτσι ώστε να προβούν στις απαραίτητες εργασίες συντήρησης αυτών, κατόπιν της θερινής χρήσης τους αλλά και ορισμένες φορές για να αποφύγουν το οικονομική επιβάρυνση της κράτησης μιας θέσης σε κάποια μαρίνα.

Στην παραπάνω περίπτωση το σκάφος ευρισκόμενο στην ξηρά και όχι στη φυσική του θέση, που είναι η θάλασσα, θα πρέπει να συνεχίσει να είναι ασφαλισμένο έναντι των κινδύνων που διατρέχει αυτό (ολική ή μερικά απώλεια κτλ). Επίσης ο πλοιοκτήτης θα πρέπει να ενημερώσει γραπτώς τον ασφαλιστή του ή το νόμιμο αντιπρόσωπό του σχετικά με τον τόπο όπου θα φυλάσσεται στη ξηρά το σκάφος όπως και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα παραμείνει εκεί. Οποιαδήποτε πλημμέλεια στο παραπάνω θέμα από την πλευρά του πλοιοκτήτη θα μπορούσε να δημιουργήσει δυσάρεστες συνέπειες στο μέλλον σε περίπτωση επέλευσης κάποιου ασφαλιστικού κινδύνου καθώς ο ασφαλιστής θα γνωρίζει ότι το σκάφος βρίσκεται στη θάλασσα και όχι στη ξηρά σε φυλασσόμενο ή όχι χώρο, με άμεσο αντίκτυπο στην καταβολή ή μη της ασφαλιστικής αποζημίωσης.

Επίσης χρήσιμο θα ήταν, κατά την περίοδο, όπου τα σκάφη βρίσκονται προς διαχείμαση στη ξηρά οι πλοιοκτήτες να λαμβάνουν μέριμνα για την εξάλειψη τυχόν παρατηρήσεων από τους αρμόδιους Νηογνώμονες, που αφορούν την επιθεώρηση του σκάφους στην ξηρά (έλεγχος κύτους, αξόνων κτλ) έτσι ώστε να μην είναι αναγκαία η ανέλκυσή τους κατά τη θερινή περίοδο.

Πηγή: charter-yachting.g

Όσο πια ανώμαλη είναι η ακτογραμμή, τόσο πιο έντονα είναι και τα φυσικά φαινόμενα όταν την παραπλέουμε. Ειδικά στις θάλασσές μας, ο αέρας μπορεί να μας έρθει από διαφορετικές διευθύνσεις...


Πανελλήνιο Σωματείο Τεχνικών Μηχανών Θαλάσσης Μικρών Σκαφών


Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται; Οι περισσότεροι κατασκευαστές συστήνουν να γίνεται συντήρηση στο πόδι εξωλέμβιου και έσω-εξωλέμβιου κάθε 50 ώρες λειτουργίας. Για τον μέσο χρήστη αυτό ισοδυναμεί με μια φορά το χρόνο. Συνήθως, η καλύτερη εποχή για τη συντήρησ